Spelregels

Buurtaanhanger.nl is een initiatief door en voor bewoners uit de wijk Tilburg West (Het gebied tussen de Ringbaan West en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg). De uitleen en het beheer wordt verzorgd door vrijwilligers uit de wijk. We hebben met beperkte middelen twee aanhangers beschikbaar die bewoners uit de wijk Tilburg West kunnen lenen.

We vragen geen vergoeding voor het gebruik van de aanhangers. Wel vragen we om zorgvuldig en netjes met de aanhangers om te gaan. Hoe langer de aanhangers heel blijven, hoe meer buurtgenoten van de aanhangers gebruik kunnen maken. Voor de coƶrdinatie van het project hebben we een beperkt aantal uren, samen moeten we het efficiƫnt regelen.

Let op: Tijdens schoolvakantie’s is ons team minder goed bereikbaar en kan het langer duren voor je een reactie krijgt.

Onderstaand de spelregels op een rij.

Spelregels

1. Bij het aanvragen vragen wij een om fotokopie van het geldig NL-rijbewijs van de bestuurder. Tevens vragen wij het kenteken van het trekkende voertuig. Deze persoon noemen wij verder huurder in deze spelregels.

2. De aanhanger is eigendom van Aannemingsbedrijf C.J.M. van Gaal B.V.. Verder te noemen eigenaar.

3. De aanhanger is enkel geschikt voor gebruik in Nederland. De aanhanger mag niet naar het buitenland worden meegenomen.

4. De aanhangwagen mag niet aan derden worden uitgeleend en/of verhuurd.

5. De aanhanger is alleen voor particulier gebruik, niet voor zakelijk gebruik.

6. De huurder dient de aanhangwagen zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, te behandelen en te gebruiken.

7. Wanneer tijdens de uitleenperiode gereden wordt met de aanhangwagen is deze verzekerd via de WA-verzekering van het trekkende voertuig. Huurder is verantwoordelijk voor een WA-verzekering op het trekkende voertuig.

8. Schade, vermissing, diefstal dient zo snel mogelijk gemeld te worden via west@buurtaanhanger.nl.

9. Boetes voor verkeerd gebruik en verkeersovertredingen die gemaakt worden met de geleende aanhanger tijdens de gehele uitleenperiode zijn voor rekening van de huurder.

10. De aanhangwagen is niet verzekerd tegen diefstal. Bij diefstal en/of vermissing zal de dagwaarde van de aanhangwagen de huurder verhaald worden.

11. Bij diefstal, verlies, te zwaar laden of schade door schuld is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Huurder kan de aanhangwagen op slot doen met het meegeleverde disselslot.

12. De huurder dient er voor te zorgen dat de aanhangwagen op tijd en schoon weer teruggezet wordt in de garagebox. De sleutels moeten worden ingeleverd in de brievenbus van de Reinevaarstraat 55.

13. Eigenaar en Buurtaanhanger.nl zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor datgene wat met de geleende aanhangwagen tijdens de gehele uitleenperiode wordt vervoerd.

14. Eigenaar en Buurtaanhanger.nl zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de uitleenperiode op welke wijze dan ook. Ook als dit komt door gebreken aan de aanhangwagen.

15. Eigenaar en Buurtaanhanger.nl zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke schade die ontstaat aan of door de aanhangwagen tijdens de uitleenperiode en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat aan derden. De gevolgschades zoals afslepen, huur vervangende aanhangwagen, eigen schade, schades aan derden en alle andere bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de huurder.

16. De initiatiefnemer van de Buurtaanhanger.nl behoudt zich op elk moment het recht toe om, zonder opgaaf van redenen, een aanvraag voor de aanhanger niet goed te keuren.